2nd RUN FOR HEART @Narathiwat
เริ่ม :: วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ::
ณ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  ปิดรับสมัครแล้ว  

เตรียมตัวให้พร้อม กับการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ 
เพื่อรวมหัวใจหลาย ๆ ดวง เป็นหนึ่งเดียว
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
และเครื่องมือแพทย์ มาร่วมวิ่งออกกำลังกายด้วยกันนะคะ

2nd RUN FOR HEART @Narathiwat
เริ่ม :: วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ::
ณ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  ปิดรับสมัครแล้ว  

เตรียมตัวให้พร้อม กับการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ 
เพื่อรวมหัวใจหลาย ๆ ดวง เป็นหนึ่งเดียว
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
และเครื่องมือแพทย์ มาร่วมวิ่งออกกำลังกายด้วยกันนะคะ